EYEDO Quality; KlantdialoogBinnen uw bedrijf staat de klant écht centraal. Tenminste dat is wat u graag zou willen. Toch blijven we om allerlei redenen nog steeds veel voor de klant denken in plaats van ze rechtstreeks te vragen naar waar ze écht op zitten te wachten. Het is tijd om eens te goed luisteren naar de wensen van uw klanten. Wat houdt hen bezig, hoe denken ze, hoe zien ze de toekomst en welke rol kunt u daarin spelen met uw dienstverlening? ‘Klantdialoog’ van EYEDO helpt daarbij. De klantdialoog verbindt klanten met uw organisatie en levert veel inzichten voor zowel korte als lange termijn.

‘Klantdialoog’ in de praktijk

Afhankelijk van uw doelstelling(en) nodigt EYEDO een groep klanten uit voor een bijeenkomst. Dit kan een ontbijt- of lunchsessie zijn of een bijzondere avond. Input voor deze inhoudelijke doelstellingen komen meestal voort uit de EYEDO quickscan in combinatie met uw bedrijfsdoelstellingen. Zo kunnen issues besproken worden die naar voren zijn gekomen uit de quickscan en/of kan in dialoog met uw klanten gewerkt worden aan verbeterpunten van uw organisatie. In principe is inhoudelijk alles mogelijk als u maar voor het realiseren van uw doelstellingen de dialoog aan wil gaan met uw klanten.

De klantdialoog kan voor zowel grote als kleine groepen klanten georganiseerd worden. Uit ervaring blijkt het meeste rendement behaald wordt met maximaal 10 personen aan een zogenaamde dialoogtafel. Indien de groep groter is zullen er meerdere tafels (bijvoorbeeld ingedeeld op thema of naar klantgroep) samengesteld worden.

Aan elke gesprekstafel neemt in ieder geval een neutrale gespreksleider van EYEDO en meestal ook een vertegenwoordiger van uw bedrijf plaats. Afhankelijk het onderwerp van de dialoog is het soms raadzaam om als bedrijf pas later aan te schuiven omdat men dan eerder geneigd is het achterste van de tong te laten zien.

‘Klantdialoog’, wat levert het op?
  • Input vanuit uw klanten voor uw organisatie voor zowel korte als lange termijn
  • In dialoog worden issues besproken en waar mogelijk afspraken gemaakt voor de toekomst
  • Binding met klanten wordt versterkt
  • Verbinding klanten onderling wordt versterkt
  • U geeft inhoud aan het centraal stellen van uw klanten
  • Medewerkers van uw organisatie worden zich bewuster van de mening van uw klanten
  • Mogelijkheid om kennis te delen

Kortom, met ‘Klantdialoog’ kunt u zich als organisatie daadwerkelijk onderscheiden in de markt en zet u écht uw klant centraal!