Klantgericht organiseren

EYEDO is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van úw doelstellingen en de verwachtingen van uw klanten. Wij streven naar een optimale klantbeleving die zorgt dat uw klanten niet alleen klant blijven maar ook als ambassadeur voor uw organisatie gaan fungeren. Klantgericht organiseren noemen wij dat bij EYEDO, voor een optimale klantbeleving!

Met klantgericht organiseren brengen we EYEDO Quick, EYEDO Quality en EYEDO Quadrat bij elkaar. Wij gaan samen met uw klanten aan de slag. We starten met een 0-meting (Quickscan) en vragen uw klanten waar u goed in bent, wat u zou kunnen verbeteren en wat ze nu echt belangrijk vinden.

Vervolgens gaan we samen met u de doelstellingen bepalen om de klantwaarde te vergroten en zoeken we verdieping bij uw klanten (Quality), door middel van klantpanels, dialogen of individuele gesprekken.

Na de toetsing van uw doelstellingen en de wensen van u klanten, stellen we een plan van aanpak op (zowel intern, als extern) en zetten we de klantbeleving centraal. Uiteraard toetsen we regelmatig bij uw klanten of de klantwaarde is vergroot.