Rabobank BelevingsDag voor medewerkers

De steun van de Rabobank aan lokale en regionale initiatieven beperkt zich niet tot steun in de vorm van geld. In toenemende mate draagt de bank bij in de vorm van steun in menskracht, kennis en toegang tot zakelijke netwerken. Zo benut de bank zowel de kracht van het collectief als de lokale initiatieven. De klant ervaart dat de Rabobank actief bijdraagt aan welvaart en welzijn in zijn omgeving. Maar hoe beleeft de bankmedewerker de kracht van de coöperatie?

Dichtbij en betrokken
Coöperatief bankieren is veel meer dan financiële diensten leveren. Medewerkers zullen moeten investeren in hun eigen leef- en werkgemeenschap en hun economische meerwaarde voor de toekomst moeten laten zien. Hiermee kunnen zij namelijk voor hun bank het echte verschil maken.

 

Met de Rabobank BelevingsDag gaan de medewerkers zich op één vooraf bepaalde dag inzetten in hun regio en de ‘kracht van de coöperatie’ beleven. Lokale projecten/behoeften/klussen worden geïnventariseerd en ontvangen steun van de Rabobank.


Rabobank Belevingsdag:

  • Speelt in op nieuwe maatschappelijke behoeften.
  • Verbetert de lokale samenleving.
  • Geeft de Rabobank als merk een enorme exposure en boost.
  • Vernieuwt en verbindt.
  • Stimuleert de betrokkenheid van medewerkers bij hun omgeving en hun medemens.
  • Versterkt het imago van de Rabobank als dichtbij, toonaangevend en betrokken bank.
  • Is wellicht een opstap naar het nieuwe communities/community-banking.