Rabobank SamenSpel

Het spel dat ú en uw regio versterkt Onze wereld is volop in beweging  en biedt ons nieuwe kansen en uitdagingen. Er spelen veel uitdagingen en vraagstukken op lokaal-, regionaal-, en brancheniveau. Ondernemende mensen zijn samen op zoek naar andere oplossingen om ze  vervolgens te realiseren.
Met Rabobank SamenSpel brengt de Rabobank,  vanuit haar coöperatieve en maatschappelijke rol,  groepen ondernemers bij elkaar  en bedenkt samen met hen oplossingen voor lokale of regionale vraagstukken en problemen. De bank verbindt de ondernemers met elkaar en is betrokken. Met Rabobank SamenSpel onderscheidt  de Rabobank zich  en versterkt  ze haar coöperatieve imago.
Samen Sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.


Rabobank SamenSpel: wat is het?
Rabobank SamenSpel is een spel met ‘real-life cases’: een groep ondernemers uit verschillende branches vormen, tezamen met  medewerkers van de bank,  teams en bedenken  oplossingen  voor regionale vraagstukken. Aan zo’n vraagstuk is altijd een externe organisatie/stichting/onderneming gekoppeld. Zij zijn de ‘opdrachtgever’.  Het gaat er in het spel om welk team de externe organisatie het meest doeltreffend adviseert. Een professionele jury, met daarin ook de opdrachtgever, bepaalt welk plan de meeste mogelijkheden biedt. Dit team is de winnaar!!

Rabobank Samenspel: de opzet
Medewerkers van de bank zijn nauw betrokken bij Rabobank Samenspel. Zij vormen,  samen met de geselecteerde ondernemers en andere relaties,  een team. In overleg met de bank wordt er  een jury samengesteld. Een team bestaat uit 6-8 personen. Na het vaststellen van de teams en de juryleden gaat men aan de slag met de vraagstukken. De vraagstukken worden in overleg met de bank vastgesteld.

In drie bijeenkomsten worden de vraagstukken aan de teams voorgelegd. Deze worden door de teams uitgewerkt en bij een volgende bijeenkomst gepresenteerd aan de jury. Tijdens de 3e bijeenkomst, de finale, wordt het winnende team bekendgemaakt.

De teams krijgen gedurende het spel via de website, sms-berichten en andere kanalen telkens aanwijzingen en andere informatie door. Dit houdt het spel interactief en spannend.

Aan de bijeenkomsten worden actieve workshops, boeiende sprekers en eventuele andere programmaonderdelen gekoppeld. Tevens is er voldoende gelegenheid tot netwerken.

Rabobank SamenSpel: wat levert het u op?
Met Rabobank SamenSpel kan de Rabobank zich onderscheiden en haar coöperatieve imago versterken. De meerwaarde van Rabobank SamenSpel voor de Rabobank is:·
 • binding met betekenisvolle leden/klanten versterken;
 • nieuwe klanten/leden aantrekken;·        
 • nieuwe lokale netwerken initiëren;·        
 • coöperatief imago versterken;·        
 • ondernemers verder helpen door te verbinden;·        
 • nieuwe ambassadeurs;·        
 • versterken en stimuleren van de regio;·        
 • maatschappelijk betrokken en duurzaam. 

Rabobank SamenSpel: wat levert het de klant op?
Met Rabobank SamenSpel kan de ondernemer kennis delen en inspiratie op doen. Naast het ontmoeten van nieuwe ondernemers, persoonlijke ontwikkeling en het verstevigen van de relatie met de bank, geeft Rabobank SamenSpel de ondernemer ook een goed gevoel door het helpen van anderen en het tonen van zijn  maatschappelijke betrokkenheid.

Kortom: Rabobank SamenSpel:·
        
 • versterkt  de maatschappij in economisch slechte tijden;·        
 • ondersteunt ondernemers;·        
 • is lokaal en maatschappelijk relevant;·        
 • voldoet aan  de voorwaarden coöperatief dividend/coöperatiefonds;

Organisatie in handen van EYEDO en Groep5700
De gehele organisatie van Rabobank SamenSpel is bij EYEDO en Groep5700 in goede handen. Wij hebben ons gespecialiseerd in het coördineren en organiseren van soortgelijke projecten. We bewaken de hoofdlijnen, de deadlines, maken een planning,  geven invulling aan het spel en aan de communicatie rondom SamenSpel en houden contact met alle betrokken partijen.

Rabobank SamenSpel is een concept dat EYEDO en Groep 5700 samen hebben ontwikkeld. Samen sterker. Dat is ook ons idee!

Heeft u interesse in Rabobank SamenSpel of heeft u een vraag?
Neem dan contact op met één van de projectcoördinatoren Heidi Geven van Groep5700 of Barbara Vannisselroy van EYEDO.

> Download hier de pdf van SamenSpel